CANLI DESTEK
Yatay geçiş imkanları.

Yatay Geçiş

Yatay geçiş, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde, aynı yada farklı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını ifade etmektedir.

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ,

Üniversitenin kendi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yapılan geçiştir. (önlisanstan önlisansa, lisanstan lisansa.)

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde 1 Kapsamında)

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yapılan geçiştir. (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa)
Kurum içi yatay geçiş yapılması durumunda tercih indirimi devam edecektir.

Ortalama Şartına Göre Kurum İçi Yatay Geçiş

Ortalama Şartı (Başarı Şartı) ile Kurum içi Yatay Geçiş türünde öğrenci, kayıtlı olduğu ön lisans/lisans programından üniversite bünyesindeki eşdeğer düzeyde bir programa kontenjanlar dahilinde geçiş yapabilmektedir. (Önlisanstan önlisansa, lisanstan lisansa.)

Bu başvurunun yapılabilmesi için başarı şartı aranır. Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının Medipol Üniversitesi tarafından kabul edilen not sistemine göre, lisans programları için 4,0 üzerinden en az 3,30 ön lisans programları için en az 2,91 olması gerekir.

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Üniversitenin ikinci öğretiminden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

İkinci öğretimi bulunmayan örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için yüzde onluk başarı dilimine girme şartı aranmaz.

*Tıp ve Hukuk alanına yatay geçişte; 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerden Tıp Fakültesi için en düşük 40 bininci, Hukuk Fakültesi için en düşük 150 bininci sırada olanlar başvurabilir

*Mimarlık ve Mühendislik alanına yatay geçişte; 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerden Mimarlık alanı için en düşük 200 bininci, Mühendislik alanı için en düşük 240 bininci sırada olanlar başvurabilir.

*Öğretmenlik alanına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) yatay geçişte; 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerden en düşük 240 bininci sırada olanlar başvurabilir.

*Program değiştirerek ilk kez İlk ve Acil Yardım Programına veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği yatay geçiş yapacak adayların sağlık ve sicil kaydı şartlarını sağlaması gerekmektedir.

 • Sınıfını birincilikle geçen öğrencilerde not ortalaması şartı aranmaz.
 • Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılında yatay geçiş yapılamaz.
 • Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz
 • Hazırlık sınıfında yatay geçiş yapılamaz.
 • Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Kurum içi yatay geçiş yaparsam bursum kesilir mi?

 • Üniversitenin bir programında burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. *
 • Öğrenciler intibak ettirildikleri sınıfın en düşük bursluluk ücretini ödeyeceklerdir.*
 • Kurum içi yatay geçiş yapılması durumunda tercih indirimi devam edecektir. *
 • Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Türk Müziği Programı için tercih indirimi uygulanmamaktadır.*
 • Eğitim dili %30 ve %100 İngilizce olan programlara kurum içi ortalama şartıyla yatay geçişte, hazırlık sınıfı için yerleştiği programın en düşük bursluluk oranı ücreti geçerlidir.*
 • Eğitim dili Türkçe olan programlara kurum içi ortalama şartıyla yatay geçişte, isteğe bağlı hazırlık sınıfı için yerleştiği programın %25 bursluluk oranı ücreti geçerlidir.*

*2018-2019 eğitim ve öğretim dönem için geçerlidir


KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

Yurtiçinde veya yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılan geçiştir.
(önlisanstan önlisansa, lisanstan lisansa.)

Ortalama Şartına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş

Ortalama Şartı (Başarı Şartı) ile Kurumlar Arası Yatay Geçiş türünde öğrenci, kayıtlı olduğu ön lisans/lisans programından farklı bir üniversitedeki aynı düzeyde eşdeğer bir programa kontenjanlar dahilinde geçiş yapabilmektedir. (Önlisanstan önlisansa, lisanstan lisansa.)

Bu başvurunun yapılabilmesi için başarı şartı aranır. Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kayıtlı olduğu kendi programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel


Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)

Detaylı bilgi için yatay geçiş yapmak istediğiniz fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu sekreterliklerine başvurabilirsiniz.

 
Daha fazlası için iletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım