Yatay geçiş imkanları.

Yatay Geçiş

Yatay geçiş, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin  Yükseköğretim Kurulu  tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde, aynı yada farklı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını ifade etmektedir.

Kurumiçi Yatay Geçiş,

Üniversitenin kendi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yapılan geçiştir. (önlisanstan önlisansa, lisanstan lisansa.)

Kurumlararası Yatay Geçiş

Yurtiçinde veya yurtdışında  bulunan yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılan geçiştir. 
(önlisanstan önlisansa, lisanstan lisansa.)

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş  (Ek Madde 1 Kapsamında)

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yapılan geçiştir. (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa)

Kurum İçi Yatay Geçiş (Ortalama  Şartına Göre)

Ortalama Şartı (Başarı Şartı) ile Kurum içi Yatay Geçiş türünde öğrenci, kayıtlı olduğu ön lisans/lisans programından üniversite bünyesindeki eşdeğer düzeyde bir programa kontenjanlar dahilinde geçiş yapabilmektedir. (Önlisanstan önlisansa, lisanstan lisansa.)

Bu başvurunun yapılabilmesi için başarı şartı aranır. Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının Medipol Üniversitesi tarafından kabul edilen not sistemine göre, lisans programları için 4,0 üzerinden en az 3,30 ön lisans programları için en az 2,91 olması gerekir.

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

*Tıp ve Hukuk alanına  yatay geçişte; 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerden Tıp Fakültesi için en düşük 40 bininci, Hukuk Fakültesi için en düşük 150 bininci sırada olanlar başvurabilir.

 • Başarı Şartının arandığı yatay geçiş türünde farklı bölüme geçiş yapılabilmektedir.
 • Sınıfını birincilikle geçen öğrencilerde not ortalaması şartı aranmaz.
 • Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılında yatay geçiş yapılamaz.
 • Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz
 • Hazırlık sınıfında yatay geçiş yapılamaz.
 • Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.


Kurumlararası Yatay Geçiş (Ortalama Şartına Göre)

Ortalama Şartı (Başarı Şartı) ile Kurumlar Arası Yatay Geçiş türünde öğrenci, kayıtlı olduğu ön lisans/lisans programından farklı bir üniversitedeki aynı düzeyde eşdeğer bir programa kontenjanlar dahilinde geçiş yapabilmektedir. (Önlisanstan  önlisansa, lisanstan lisansa.)

Bu başvurunun yapılabilmesi için başarı şartı aranır. Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kayıtlı olduğu kendi programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. 

*Tıp ve Hukuk alanına  yatay geçişte; 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren üniversiteye  kayıt yaptıran öğrencilerden Tıp Fakültesi için en düşük 40 bininci, Hukuk Fakültesi için en düşük 150 bininci sırada olanlar başvurabilir.

 • Başarı Şartının arandığı yatay geçiş türünde farklı bölüme geçiş yapılamamaktadır.
 • Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılında yatay geçiş yapılamaz.
 • Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz
 • Hazırlık sınıfında yatay geçiş yapılamaz.
   

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

 

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa) 

(Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilmektedir.)

Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz. 

(Örneğin 2014 yılında A üniversitesi  İşletme Bölümüne kayıt yaptıran bir öğrenci  2015 yılında ilk kez İnsan Kaynakları Bölümüne öğrenci kabul eden B üniversitesine merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusunda bulunamaz. Çünkü B üniversitesinin 2014 yılında İnsan Kaynakları Bölümüne ait merkezi yerleştirme taban puanı oluşmamıştır.)

Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekmektedir. 

(Örneğin, 2015 ÖSYS puanı ile İlk ve Acil Yardım Programına yatay geçiş yapacak  adayların Üniversitelerin Tıp  Fakültelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip   olduklarını  belgeleyen ve boy/kilo gösterir rapor almaları gerekmektedir.)

Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmektedir. (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamamaktadır.) Söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler sadece ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmektedir.

 
Daha fazlası için telefon numaranızı bırakın sizi arayalım