CANLI DESTEK
Hukuk Fakültesi
 

Hukuk Fakültesi, gerek bireyler arasındaki gerekse bireylerle kamu otoritesi arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen kuralları, bu kuralların dayandığı hukuki ve felsefi temelleri öğreten, öğrenciye hukuk kurallarının uygulama mantığını ve becerisini kazandıran bir fakültedir. Ülkemizin gittikçe geliştiği, nüfusunun arttığı, dünya ticaretinde ve uluslararası ortamda etkin bir konuma geldiği göz önüne alınırsa bu etkinlikte hukukun ve hukukçunun rolünün de o ölçüde artacağı ve Türkiye’nin çıkarlarını korumada başat bir rolü olacağı aşikârdır. Hukukçuyu, “vatandaşlar ile devlet, kurumlar ile bireyler arasındaki ilişkileri, karşılıklı hak ve yükümlülükler çerçevesinde düzenleyen yasal normların uygulanmasında rol alan kişi” olarak tanımlayan çağdaş yaklaşımı esas almak temel ilkemizdir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerini bu vizyonla yetiştirmeyi ve mezun etmeyi ve onların bu bakış açısını daha ilk günden benimsemelerini hedefleyerek eğitim vermektedir.

TANITIM VİDEOMUZU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

* AŞAĞIDAKİ TABLODA YER ALAN BİLGİLER, 2017 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞME HAKKINI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN PUAN VE BAŞARI SIRASI BİLGİLERİNİ İÇERMEKTEDİR. 2018 ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ DEĞİŞMİŞTİR. TERCİH YAPACAK ADAY ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE SUNARIZ.

TÜRKÇE
PROGRAM
  • %30 İNGİLİZCE Eğitim Dili
  • 4 YIL Eğitim Süresi
  • 1 Zorunlu Hazırlık Programı
  • TM 3 Puan Türü
  • EA 2018 YENİ PUAN TÜRÜ
Burs Oranı 2018-2019 EĞİTİM YILI 2017 LYS SONUÇLARINA GÖRE
Kontenjan Ücretler (KDV Dahil) Ücretler ( Tercih İndirimi KDV Dahil) Tavan Puan En Yüksek
Başarı Sırası
Taban Puan En Düşük
Başarı Sırası
TÜRKÇE
PROGRAM
Ücretli 2 46.980 TL 23.490 TL 392,520 46.274 391,678 46.484
Tam Burslu 20 - 438,869 11.335 430,219 15.356
%50 Burslu 174 23.490 TL 421,620 20.392 393,043 45.723
%25 Burslu 4 35.235 TL 26.425 TL 392,935 45.844 388,366 50.977
TOPLAM KONTENJAN 200

• Her yıl için öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenip, akademik yıl başlamadan ilan edilir. Öğretim ücretinden olası yıllık artışlar, bir önceki yıla göre tüketici fiyatlarındaki artış (TÜFE) ile sınırlı tutulacaktır.

• Ücretlere %8 KDV dahildir.

• Öğretim ücretinin tamamının kayıt sırasında peşin veya kredi kartıyla tek seferde ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacaktır.

• Tercih İndirimi, Kardeş İndirimi, Engelli Öğrenci İndirimi, Milli Sporcu İndirimi, Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim İndirimi, Özel Protokol Anlaşmalı Lise İndirimi, Dikey Geçiş Sınavı İndirimi İçin Lütfen Burslar Sayfasını İnceleyiniz.

• Detaylı Bilgi için 444 85 44

* Hukuk Fakültesine, EA puan türünde başarı sırası 190.000 inci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir.

Program Bilgileri

Eğitim Kadrosu

01Bölümde Okutulan Dersler

Fakülte ders programında medeni hukuk, ceza hukuku, ticaret hukuku, medeni usul ve icra iflas hukuku, idare hukuku, anayasa hukuku gibi normatif bilimlerin yanı sıra hukuk felsefesi ve sosyolojisi, hukuk tarihi, karşılaştırmalı hukuk, genel kamu hukuku, insan hakları hukuku gibi hukuk öğrenimine felsefi bir boyut ve bilimsel derinlik kazandıracak bilim dallarına da ağırlıklı olarak yer verilmiştir. Ayrıca ders programına, öğrencilerimizin özel ilgi alanlarında derinleşmelerine imkân veren geniş yelpazeli seçmeli dersler de konulmuştur. Ara sınavda alınan notun %40’ı ile genel sınavda alınan notun %60’ı başarı notu belirler. Genel Sınav puanı en az 50 olmak şartıyla ders başarı notu 60’tır.

02Mezunların Yeterlilikleri, Unvanı ve İş İmkânları

Hukuk, Sosyal Bilimlerin merkezinde yer alan bir disiplindir. Kendine has meslek olanaklarından (avukat/ hâkim/savcı) kamu bürokrasisine, siyasetten özel sektörde yöneticiliğe kadar çok geniş bir yelpazede saygın bir meslek hayatı sunar. Mezun öğrenciler; somut hukuki uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur. Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Toplumsal ve hukuki sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur. Mesleki ve ahlaki sorumluluk duygusuna sahiptir.

03Eğitim Fırsatları

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öncülüğünde, üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanında yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul edilmektedir. Ayrıca Sağlık Hukuku alanında müstakil olarak tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile Türkiye’de ilk olarak Sağlık Hukuku alanında doktora programı açılmıştır. Açılan tüm programlara, avukat ve hekimlerin yanı sıra özellikle hâkim ve savcılar tarafından yoğun ilgi gösterilmiştir. Başarılı öğrencilerimiz bütünleşik yüksek lisans yapabilmektedir.

04Diploma

Öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans diplomasına hak kazanmaktadırlar.

06Akademik Araştırmalar

• Biohukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi: Biohukuk, tıp ve hukuk alanlarıyla ilgili interdisipliner bir bilim alanıdır. Ülkemizde henüz gelişmemiş bir interdisipliner alan olduğu için hâlihazırda tıp alanında ve hukuk alanında çalışan akademisyenleri bir araya getiren bilimsel merkezlere ihtiyaç duyulmaktadır. Merkez aynı zamanda gerek hukuk gerek tıp fakülteleri kapsamında faaliyet gösteren bölüm ve anabilim dallarına destek olacak bilgi üretimini sağlayacaktır. Biohukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türkiye açısından takip edilmesi gereken politikaların belirlenmesi ve alanındaki temel hukuki düzenlemelerin yapılmasında aktif rol üstlenmesi planlanmaktadır. • Bilişim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi: Bilişim hukuku, iletişim/internet teknolojileri ve hukuk alanlarıyla ilgili interdisipliner bir bilim alandır. Türkiye açısından takip edilmesi gereken politikaların belirlenmesi ve alanındaki temel hukuki düzenlemelerin yapılmasında aktif rol üstlenmesi planlanan İstanbul Medipol Üniversitesi Bilişim Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi; bu alandaki uzman hukukçu eksikliğini lisans, lisansüstü ve sertifika programları ile gidermeyi, ülke açısından alanındaki temel sorunları ve politikaları ülke gündemine taşımayı, kamuoyunu alanındaki temel sorunlar hakkında aydınlatmayı hedeflemektedir. • Milletlerarası Hukuk ve Dış Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi Milletlerarası hukuk ve dış politika alanlarında Türkiye açısından takip edilmesi gereken politikaların belirlenmesi ve alanındaki temel hukuki düzenlemelerin yapılmasında aktif rol üstlenmesi planlanan merkez; bu alandaki uzman hukukçu eksikliğini lisans, lisansüstü ve sertifika programları ile gidermeyi, ülke açısından alanındaki temel sorunları ve politikaları ülke gündemine taşımayı, kamuoyunu alanındaki temel sorunlar hakkında aydınlatmayı hedeflemektedir. • İlaç ve Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi İlaç ve sağlık sektöründeki kurum ve kuruluşlar, profesyoneller, sivil toplum örgütleri ile ilaç ve sağlık hukuku alanında bilimsel araştırmalar sürdüren araştırmacı ve akademisyenler arasında iş birliğini sürekli kılacak bir üniversite-sanayi platformu oluşturmak üzere kurulan merkez, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, sunuluşu, finansmanı ve yönetimi konularında mevcut sistem ve politikaları ve hukuki alt yapılarını analiz etmeyi, veri toplamayı, sağlık sorunlarının çözümüne yönelik hukuki öneriler hazırlamayı hedeflemektedir.

07Erasmus Öğrenci Değişim Programı

İstanbul Medipol Üniversitesi, “Erasmus Üniversite Beyannamesi”ne 2012 yılında kabul edilmiştir. Bu akademik yıl itibarıyla 40’a yakın Erasmus üyesi üniversiteyle anlaşması mevcuttur ve halen ikili anlaşma çalışmalarına devam edilmektedir. İtalya, Polonya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Slovenya, Almanya, Portekiz, Danimarka, Macaristan, Letonya, Hollanda, Yunanistan, İspanya, Fransa öğrenci değişimi yapılan ülkelerden bazılarıdır.

Daha detaylı bilgi için tıklayın


 

 
Daha fazlası için iletişim bilgilerinizi bırakın, size ulaşalım